چه سوزن هایی برای ژنوتروپین 36 IU HGH از Pfizer استفاده می شود؟

 BD میکرو Fine فوق العاده 8mm x 0,25mm یا هر سازنده دیگری از اندازه درست (29 سنج، 30-سنج یا 31 سنج) 

اندازه سوزن ژنوتروپین

اندازه کوچک سوزن، تزریق HGH کاملا بدون درد است

اندازه سوزن hgh
چه سوزنی برای تزریق HGH نیاز دارم
چه سوزنی برای تزریق HGH نیاز دارم
مقاله قبلی نحوه تزریق HGH خود توسط Genotropin goquick 36IU
مقاله بعدی چطور و چه درجه حرارت HGH؟

پیام بگذارید

نظرات قبل از ظاهر شدن باید تایید شوند

* فیلدهای مورد نیاز