خط مشی بازپرداخت

- ما 100٪ ایمن بین المللی حمل و نقل در مقابل درب شما را تضمین می کند
- تمام بسته های بین المللی ما با استفاده از شماره های ردیابی پیگیری می کنیم
- در صورت مصادره در گمرک ، در مدت 3 هفته از لحظه ارسال لحظه ارسال سفارش بازگرداندن پرونده برگشت (2 قلم در هر ماه) بازپرداخت رایگان ارائه می دهیم.
- فروشگاه حق دارد بدون ارائه توضیحات توضیحات را رد کند